2.4.5.1 Evaluarea unei companii – cap.1

Capitolul nr. 2 – Initiatii sau „Do it self” – Cei singuri

Postat de Traian pe data de 7 mai 2011

Inainte de a incepe propriu-zis acest articol as dori sa va apasati mai mult pe cuvintele/intelesurile de mai jos atat de pline de semnificatie. Probabil ca multi vor intelege legatura cu ceea ce urmeaza in urmatoarele trei articole.

Ghidul Perfectiunii
Viata e o provocare – întâmpin-o!
Viata e un dar – acceptă-l!
Viata e o aventură – îndrăzneste!
Viata e o suferintă – înfrânge-o!
Viata e o tragedie – înfrunt-o!
Viata e o datorie – îndeplineste-o!
Viata e un joc – joacă-l!
Viata e un mister – descoperă-l!
Viata e un cântec – cântă-l!
Viata e o ocazie favorabilă – foloseste-o!
Viata e o călătorie – realizeaz-o!
Viata e o promisiune – îndeplineste-o!
Viata e dragoste – descoper-o!
Viata e adevăr – pătrunde-l!
Viata e un război – poartă-l!
Viata e o saradă – dezleag-o!
Viata e un scop – realizează-l!

Aceste cuvinte apartin scripturii hinduse Bhagavad-Gita

Incepem astazi partea finala a evaluarii unui emitent, oricare ar fi el, potrivit unor metodologii adecvate, care ar trebui sa ne ajute cum sa selectam si sa apreciem cat mai corect ce actiuni sunt potrivite pentru portofoliul fiecarui investitor, in functie de personalitatea acestuia.

A fi investitor nu este lucru greu dar nici usor. Pentru cei care nu sunt obisnuiti cu activitatea economico-financiara a unei societati comerciale si cu elementele sale caracteristice, care sunt folosite de analiza fundamentala, cred ca este necesar sa cunoasca/studieze mai intai care sunt documentele OBLIGATORII de informare, decizie şi control.

Pentru a ne usura munca privind analiza rezultatelor contabile/financiare ale unei companii straine voi traduce notiunile de baza si in limba engleza pentru o corelatie utila din mai multe puncte de vedere, asa cum se va vedea din cuprinsul lectiei. Cred ca va ganditi la compararea unor indicatori/multipli de piata cu cei din alte tari pentru o cat mai buna evaluare avand in vedere regionalizarea si globalizarea companiilor concurente sau partenere.

Asa ca vom vorbi mai mult despre bilantul contabil (balance sheet), documentul de baza atat pentru reflectarea rezultatelor financiare ale societatii, dar si obiectul analizei unui investitor atunci cand acesta doreste sa evalueze o companie listata la bursa.

Aceste documente trebuie sa fie sintetice, expresive, relevante si accesibile nu numai specialistilor ci si celor interesati de gestiunea intreprinderii – pe care noi o vom defini de aici inainte UNITATE PATRIMONIALA, in calitate de: investitor, administrator, bancă, creditor, fiscalitate şi alte organisme.

Totodata ele constituie obiectul de bază al contabilitaţii financiare, deoarece redau o imagine fidelă asupra situaţiei patrimoniale, rezultatelor şi situaţiei financiare a întreprinderii intr-o perioada de timp (trimestru, semestru, an).

Fiindca tot am vorbit de patrimoniu haideti sa vedem ce este acela.
Ce este patrimoniul intreprinderii?
Sunt multe carti ce descriu aceasta notiune cu care va trebui sa ne obisnuim odata ce dorim sa face o afacere in calitate de investitori ai unei societati patrimoniale.

Patrimoniul societatii (corporate assets) il constituie totalitatea drepturilor si obligatiilor cu valoare economica apartinand societatii. El cuprinde activul social si pasivul social, care se evidentiaza in bilantul societatii.

Activul social al societatii, denumit si fond social, (asetts of the company) cuprinde bunurile constituite ca aport in societate si cele dobandite in cursul activitatii societatii. Pasivul social (liabilities of company) cuprinde obligatiile societatii, indiferent de natura lor.

Sa nu credeti ca toata aceasta lectie va fi presarata cu notiuni si definitii. Ar insemna ceva prea scolastic si nu este felul meu. Pentru cei care nu sunteti familiarizati cu asa ceva va indic un dictionar economic si financiar pentru a intelege notiunile de baza financiare si contabile ale unei societati.

Ce este BILANTUL CONTABIL (balance sheet)?

Acesta este o bază informaţională fundamentală si un tablou care cuprinde în formă sintetică şi în expresie valorică mijloacele economice patrimoniale, sursele de constituire a acestora, precum şi rezultatul unui agent economic la un moment dat.

Asa cum am vazut mai sus acest document contabil de sinteză prezintă activul şi pasivul unităţii patrimoniale la închiderea exerciţiului, precum şi în celelalte situaţii prevăzute de legea contabilităţii.

Foarte putini cunosc importanţa bilanţului contabil materializata prin funcţiile pe care acesta le îndeplineşte:

1) funcţia de generalizare a datelor in ciclul contabilităţii izvorăşte din necesitatea de a grupa datele dispersate ale contabilităţii curente, după criterii bine stabilite, într-un număr restrâns de indicatori, care să poată oferi o imagine de ansamblu asupra situaţiei economico-financiare a unităţii patrimoniale.

2) funcţia de cunoaştere a mersului activităţii economico-financiare se manifestă prin aceea că, pe baza bilanţului contabil se analizează periodic, gradul realizării indicatorilor proiectaţi şi a rezultatelor, se identifică rezerve şi se stabilesc măsuri de perfecţionare a activităţii economice şi financiare.

Adunările Generale ale Acţionarilor, Consiliile de Administraţie, managerii unităţilor patrimoniale analizează periodic situaţia economico-financiară, pe baza bilanţului contabil, a anexelor sale şi a raportului de gestiune, componente de bază ale dării de seama contabile (accounting report).

3) funcţia previzională constă în posibilitatea oferită de bilanţ de a orienta activitatea viitoare. In acest scop, întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru perioadele următoare se fundamentează pe situaţia patrimonială şi a rezultatelor din perioada considerată baza de raportare.

Va veti intreba probabil daca toate trei functii ne sunt utile noua investitorilor si eu desigur va voi raspunde ca DA, in mod sigur avand in vedere corelatiile care se fac intre aceste date si compararea lor cu ale altor companii, dar mai ales pentru previzionarea activitatii acesteia si deci realizarea unei analize fiudamentale cat mai complete si corecte in calitate de investitor.

Structura bilantului contabil

Bilanţul contabil are în componenţa sa documente şi situaţii de sinteză economică sau de control fiscal, cuprinzând următoarele elemente:

A) Bilanţul propriu-zis;
B) Contul de “Profit si pierdere” (profit and loss), respectiv contul de exerciţiu în cazul instituţiilor publice – reprezinta o repetare a veniturilor (incomes) si a cheltuielilor (expenditures) societatii;
C) Anexa la bilanţ;
D) Raportul de gestiune (annual report).

Fireste ca nu vom desfasura pe elemente individuale toate aceste componente de baza deoarece ele se pot vedea la raportarile financiare periodice ale emitentilor de la BVB (cum este cazul raportului recent al Bancii Transilvania la Q1/2011, adica trim. I) nu pentru ca lista ar fi foarte lunga, ci pentru ca le vom prezenta doar pe cele importante care ne ofera si elemente in plus pentru analiza noastra.

Trebuie stiut ca bilanţul propriu-zis poate fi alcătuit în două variante sau sisteme, în funcţie de gruparea întreprinderilor în întreprinderi mici, mijlocii şi întreprinderi mari, grupare ce se face în funcţie de praguri fiscale, care au în vedere valoarea activului bilanţului, cifra de afaceri (turnover) şi numărul mediu de salariaţi.

a. Bilanţ contabil în sistem simplificat, în cazul întreprinderilor mici si mijlocii, care presupune o schemă de bilanţ mai redusă.
b. Bilanţ contabil în sistem de bază prevăzut să fie utilizat de întreprinderi mari, acesta cuprinzând posturi şi indicatori compleţi privind activitatea şi rezultatele întreprinderii.

Totodata elementele patrimoniale în bilanţ sunt sistematizate/ordonate pornind de la conturi, pe grupe, capitole, posturi, după criteriul lichidităţii activului şi a exigibilităţii pasivului, astfel: posturile de activ sunt aşezate în ordinea crescătoare a lichidităţii de la cele mai puţin lichide – cum este cazul activelor imobilizate (fixed assets) la disponibilităţile băneşti (currency reserves) ca formă de lichiditate absolută, iar în pasiv posturile sunt dispuse de la cele mai puţin exigibile (de la capital – ultimul cont care se închide in cazul lichidării patrimoniului) la datoriile curente (current liabilities).

Structura bilanţului o stabileşte Ministerul Finanţelor la sfârşitul fiecărui an financiar,iar pentru banci de catre Banca Nationala a Romaniei.

Anexa la bilanţ are ca obiective principale completarea şi explicarea datelor înscrise în bilanţ şi în contul de “Profit şi pierdere” şi conţine informaţii cu privire la situaţia patrimonială şi financiară, la rezultatele aferente exerciţiului încheiat cum sunt:

– repartizarea profitului (profit sharing) – ( anexa 1 );
– situaţia stocurilor şi a producţiei în curs de execuţie (inventory and production in progress) – ( anexa 2 );
– situaţia creanţelor şi datoriilor (receivables and debts situation) – ( anexa 3 );
– situaţia altor provizioane (provisions) – ( anexa 4 );
– date informative – ( anexa 5a );
– plăţi restante (outstanding payments) – ( anexa 5b );
– impozitele, taxele şi alte obligaţii datorate şi vărsate (taxes and other obligations due and payable) – ( anexa 5c );
– situaţia activelor imobilizate (the situation of fixed assets) – ( anexa 6 ):
A. Valori brute (gross)
B. Amortizări (amortizations)
C. Provizioane pentru depreciere (Provision for depreciation)

– alte informaţii privind regulile şi metodele contabile utilizate şi date complementare – ( anexa 7 ).

D) Odată cu bilanţul, cu contul de “ Profit si pierdere” şi cu anexa la bilanţ, unităţile patrimoniale depun raportul de gestiune. Acesta conţine în principal:

– prezentarea situaţiei unităţii patrimoniale şi evoluţia sa previzibilă;
– elemente deosebite intervenite în activitatea unităţii patrimoniale după încheierea exerciţiului;
– participaţiile de capital la alte unităţi;
– activitatea şi rezultatele de ansamblu a sucursalelor, filialelor şi altor subunităţi proprii;
– activitatea de cercetare-dezvoltare;
– alte referiri cu privire la activitatea desfăşurată care sunt considerate necesare a fi înscrise în raportul de gestiune.

Norme de intocmire a bilantului contabil
Ministerul Finanţelor emite norme de întocmire şi centralizare a bilanţului contabil în fiecare an, dar legea de bază care reglementează întocmirea, verificarea şi certificarea bilanţului este Legea Contabilităţii 82/1991. Aceasta lege este completată cu prevederile Legii 31/1990 privind societătile comerciale, republicată.

Legea Contabilităţii 82/1991 reglementează regimul legal al bilanţului contabil în cadrul capitolului IV, care prevede la art.27 ca “Bilanţul contabil se întocmeşte obligatoriu anual, precum şi în situaţia fuziunii sau încetării activităţii.” Bilanţul mai poate fi întocmit la cererea Adunării Generale a Acţionarilor sau a Consiliului de Administraţie. Intreprinderile cu capital de stat îl întocmesc şi trimestrial. La fel il intocmesc si emitentii listati la categ. I-III de la BVB, adica trimestrial.

Pana aici nu a fost greu. De aici incolo lucrurile incep sa devina mai complexe, dar daca le vom lua calm si pe indelete ne va fi usor si de aici inainte.

Metode de evaluare a unitatii patrimoniale

Expertii evaluatori stiu ca exista mai multe metode de a evalua o companie. Noi ca investitori, de regula ne uitam la cativa indicatiori si suntem multumiti cu acestia in forma prezentata de companie. Putin stim despre unele corelatii care se fac intre acesti indicatori

Evaluarea societatii se refera la estimarea unei anume categorii de valoare (de piata, de utilizare, de investitie, de impozitare, de casare, de inlocuire, de asigurare etc). Dintre toate cea mai des utilizata este valoarea de piata, adica suma estimata la care o proprietate poate fi tranzactionata la data evaluarii intre un cumparator si vanzator.

Valoarea intreprinderii se calculeaza in totalitatea sa, fiind o expresie a tuturor activelor si datoriilor, iar valoarea economica reflecta beneficiile viitoare anticipate de investitor.

Nu este asa ca atunci cand cumparati actiuni la o companie listata la BVB va intrebati in primul rand daca ea va aduce in primul rand o crestere a pretului din piata?

Ei bine sunt si alte beneficii ce ni le poate oferi si care pot proveni din:
– cash flow-ul net repatizat sub forma de dividende;
– castigul de capital din revanzarea proprietatii (asa gandim cand este vorba de o vanzare sau preluare din partea unui mare investitor atras de acea companie). Aceasta va duce implicit la o crestere a pretului actiunii.

Aceste doua categorii de beneficii pot fi si combinate, dar nu obligatoriu la orice emitent. Asa ca noi investitorii trebuie sa cautam raspuns la urmatoarea intrebare esentiala : Beneficiile istorice realizate de societate sunt importante pentru determinarea valorii acesteia pe baza previzionarii beneficiilor viitoare?

Pentru informarea noastra pot spune ca sunt 3 metode de evaluare:

1. abordarea patrimoniala (bazata pe active). Ea este cunoscuta si ca abordare prin costuri si consta in evaluarea distincta a fiecarei componente a activelor unitatii patrimoniale.

2. abordarea pe baza de venit. Ea se bazeaza pe capacitatea societatii de a genera venituri. Formele uzuale ale venitului care sunt convertite in valoarea societatii, fie a capitalului investit, fie a capitalului propriu sunt: profit/rezultat net; cash-flow; profit de exploatare; profit inainte de plata dobanzii si impozitului pe venit (EBIT); profit inainte de amortizare, dobanda si impozit (EBDIT); dividende distribuite.

3. Abordarea prin comparatia de piata.
Acest gen de abordare se bazeaza pe principiul substitutiei care spune ca in cazul existentei unor alternative, investitorul va prefera cel mic pret la riscuri egale. Principiul substitutiei cere ca unitatea patrimoniala de comparatie sa fie similara si relevanta si nu neaparat identica.Similar se refera la elemente cantitative si calitative iar relevant la dorintele si asteptarile cumparatorului – la gradul de risc, lichiditatea si performantele probabile ale investitiei.

Referitor la informatiile din piata de actiuni din Romania aceasta nu ne poate oferi prea multe comparatii. S-a dovedit ca totusi un indicator corespunzator de comparatii ar fi rata Pret/Activ net contabil.Acesta a aratat in unele studii o dsitributie aproape normala.

Fireste ca exista si criterii pentru comparatie si anume: domeniul de activitate, caracteristici cantitative si calitative. datele generale pe care le vom folosi sunt: denumirea firmei, sectorul si subsectorul de activitate, structura actionariatului, dimensiunea firmei (volum active, capitaluri proprii, cifra de afaceri, numarul de salariati etc.), informatii economico-sociale, incliusiv ratele financiare specifice metodei (PER- pret pe castig,pret/activ net, pret/cifra de afaceri etc.).

In mod formal elementele de comparatie re reduc la “rate de evaluare”, care sunt asa cum am vazut rapoarte ale pretului de tranzactionare cu indicatorii financiari : profitul, cifra de afaceri, activul net contabil, cash-flow-ul etc.

Avand in vedere principiul substitutiei metoda comparatiei pe care o vom folosi mai mult presupune ca un cumparator/investitor informat nu va plati mai mult pentru un bun decat costul de achizitie al unui bun comparabil cu aceeasi utilitate/randament.

Concluzia primului capitol
Mecanismele evaluarii unui emitent/societate solicita investitorului pietei de actiuni din Romania sa utilizeze preturile de tranzactionare si indicatorii de piata (multiplii de piata) alaturi de alti factori: profiturile, fluxurile de lichiditati, valoarea contabila a capitalurilor proprii etc. pentru a retine acesti indicatori si de a aplica ajustarile necesare intre firme (dimensiune, lichiditate, acces la finantare etc.).

Speak Your Mind

*